ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 12/04/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 16/05/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 88
0103549006941


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (88)
 ระบบดับเพลิง
 ระบบปรับอากาศ
 ระบบประปา/ระบบสุขาภิบาล
 ระบบท่อลม
 ระบบความเย็น
 งานสั่งผลิตจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจแบบสอบถามออนไลน์
ถังดับเพลิงจำเป็นสำหรับรถและบ้าน
บทความ
ความรู้เรื่องอัคคีภัย (อ่าน 5812/ตอบ 6)
ไฟเป็นพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมหาศาล เพราะไฟเป็นต้นกำเนิดของพลังงานต่างๆ
ที่มนุษย์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ ”ไฟ” อาจก่อให้เกิดภัยอย่างมหันต์ได้ หากขาดความรู้หรือขาดความระมัดระวังในการใช้
และการควบคุม ดูแลแหล่งกำเนิดไฟ ประชาชนทั่วไปควรรู้ภยันตรายจากไฟไหม้ เพื่อจะได้มีแผนการควบคุมการใช้ไฟ
การใช้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อลดภยันตรายที่จะเกิดขึ้น
สิ่งที่ควรรู้ได้แก่ ภยันตรายจากไฟไหม้, การป้องกันและระงับอัคคีภัย, วิธีใช้เครื่องดับเพลิง, ขั้นตอนทั้ง 4 เมื่อมีไฟไหม้,
หลัก 5 ต้องป้องกันไฟ, บัญญัติ 10 ประการในอาคารสูง, และความรู้เบื้องต้นเพื่อพ้นอัคคีภัย และใช้แก๊สปลอดภัย 10 วิธี
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1).ภยันตรายจากไฟไหม้
1.1 ไฟไหม้จะมีความมืดปกคลุม ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ ความมืดนั้นอาจเนื่องจาก
อยู่ภายในอาคารแล้วกระแสไฟฟ้าถูกตัด หมอกควันหนาแน่น หรือเป็นเวลากลางคืน
-  ติดตั้งอุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ( Emergency Light )  ซึ่งทำงานได้ด้วยแบตเตอรี่ทันที ที่กระแสไฟฟ้าถูกตัด
-  ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกตัด
-  เตรียมไฟฉายที่มีกำลังส่องสว่างสูง ไว้ให้มีจำนวนเพียงพอในจุดที่สามารถนำมาใช้ได้สะดวก
-  ฝึกซ้อมหนีไฟเมื่อไม่มีแสงสว่าง ด้วยตนเองทั้งที่บ้าน  ที่ทำงาน ในโรงแรม  หรือ แม้แต่ในโรงพยาบาล โดยอาจใช้วิธีหลับตาเดิน
( ครั้งแรกๆ ควรให้เพื่อนจูงไป ) และควรจินตนาการด้วยว่าขณะนี้กำลังเกิดเหตุเพลิง ไหม้
1.2 ไฟไหม้จะมีแก๊สพิษและควันไฟ
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้ประมาณ ร้อยละ 90  เป็นผลจากควันไฟ  ซึ่งมีทั้งก๊าซพิษ และทำให้ขาดออกซิเจน
วิธีแก้ไข
- จัดเตรียม หน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency smoke mask)
- ใช้ถุงพลาสติกใส ขนาดใหญ่ตักอากาศแล้วคลุมศีรษะหนีฝ่าควัน (ห้ามฝ่าไฟ)
- คืบ คลานต่ำ อากาศที่พอหายใจได้ยังมีอยู่ใกล้พื้น สูงไม่เกิน 1 ฟุต แต่ไม่สามารถทำได้เมื่ออยู่ในชั้นที่สูงกว่าแหล่งกำเนิดควัน
1.3 ไฟไหม้จะมีความร้อนสูงมาก 
หากหายใจเอาอากาศที่มีความร้อน 150 องศาเซลเซียสเข้าไป  ท่านจะเสียชีวิตทันที ในขณะที่เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วประมาณ 4 นาที
อุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่า 400 องศาเซลเซียส
วิธีแก้ไข
- ถ้าทราบตำแหน่งต้นเพลิงและสามารถระงับเพลิงได้ ควรระงับเหตุเพลิงไหม้ ด้วยความรวดเร็ว ไม่ควรเกิน
4 นาทีหลังจากเกิดเปลวไฟ ควรหนีจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด ไปยังจุด รวมพล (Assembly area)
1.4 ไฟไหม้ลุกลามรวดเร็วมาก
เมื่อเกิดเปลวไฟขึ้นมาแล้ว ท่านจะมีเวลาเหลือในการเอาชีวิตรอดน้อยมาก
ระยะการเกิดไฟไหม้ 3 ระยะ ดังนี้
1.4.1  ไฟไหม้ขั้นต้น คือ ตั้งแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาที สามารถดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น 
แต่ผู้ใช้จะต้องเคยฝึกอบรมการใช้เครื่องดับเพลิงมาก่อน จึงจะมีโอกาสระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.2  ไฟไหม้ขั้นปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 4 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมาก
เกินกว่า 400 องศาเซลเซียสหากจะใช้เครื่องดับเพลิง เบื้องต้น ต้องมีความชำนาญ และต้องมีอุปกรณ์จำนวนมากเพียงพอ
จึงควรใช้ระบบดับเพลิงขั้นสูง จึงจะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่า
1.4.3  ไฟไหม้ขั้นรุนแรง  คือ  ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้ว เกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมายอุณหภูมิ
จะสูงมากกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิง
จะต้องใช้ผู้ที่ได้รับการฝึก พร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง
2).การป้องกันและระงับอัคคีภัย

เมื่อรู้ภยันตรายจากไฟไหม้แล้ว การป้องกันมิให้เกิด จะเป็นหนทางแรกที่ประชาชนทุกคน ควรเลือกปฏิบัติ ซึ่งการป้องกันนั้นมีหลักอยู่ว่า

1. กำจัดสาเหตุ
2. คุมเขตลุกลาม
3. ลดความสูญเสีย

“ ป้องกันอย่าให้เกิด คือสิ่งประเสริฐสุด ”

 

1). กำจัดสาเหตุ    สาเหตุแห่งอัคคีภัย

1.1 ประมาท   ในการใช้เชื้อเพลิง การใช้ความร้อน การใช้ไฟฟ้า
1.2 อุบัติเหตุ    ทั้งโดยธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์
1.3 ติดต่อลุกลาม    การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน
1.4 ลุกไหม้ขึ้นเอง   การทำปฏิกิริยาทางเคมี การหมักหมม อินทรีย์สารวางเพลิง  ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม
2). คุมเขตลุกลาม  รีบระงับ ยับยั้งไฟ ด้วยการทำความเข้าใจในหลัก
องค์ประกอบของไฟมี  3 อย่าง คือ
1. ออกซิเจน ( Oxygen )ไม่ต่ำกว่า 16 % (ในบรรยากาศ  ปกติจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 %)
2. เชื้อเพลิง ( Fuel )  ส่วนที่เป็นไอ (เชื้อเพลิงไม่มีไอ ไฟไม่ติด)
3. ความร้อน ( Heat ) เพียงพอทำให้เกิดการลุกไหม้
ไฟจะติดเมื่อองค์ประกอบครบ 3 อย่าง  ทำปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ( Chain Reaction )
การป้องกันไฟ คือ การกำจัดองค์ประกอบขอไฟ
การดับไฟ คือ การกำจัดองค์ประกอบของ ไฟ เช่นกัน
วิธีการดับไฟ  จึงมีอย่างน้อย  3  วิธี คือ
1. ทำให้อับอากาศ ขาดออกซิเจน
2. ตัดเชื้อเพลิง กำจัดเชื้อเพลิงให้หมดไป
3. ลดความร้อน ทำให้เย็นตัวลง
*  และการตัดปฏิกิริยาลูกโซ่  *
ความคิดเห็นที่ 0
อยากได้ความรู้ที่มากกว่านี้ในส่วนของงานดับเพลิงจากไหนได้บ้างคะ หรือทางบริษัทมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้และเป็นประโยชน์ ช่วยลงบทความใหม่ให้อ่านด้วยคะ
ืเหน่ง email
(21/10/2551 17:24:26) IP. 125.25.149.xx
ความคิดเห็นที่ 1
Thanky Thanky for all this good infiomatorn!
Master email
(26/11/2556 08:32:52) IP. 192.99.2.xxxxxxx
ความคิดเห็นที่ 2
Your post is a timely http://fazmgflxkpd.com">coiitnbutron to the debate
Smeeta email
(28/11/2556 18:45:06) IP. 127.0.0.xxxxxx
ความคิดเห็นที่ 3
A simple and inileltgent point, well made. Thanks! http://vagbduth.com [url=http://dshctf.com]dshctf[/url] [link=http://mzmbawsxwd.com]mzmbawsxwd[/link]
Haru email
(29/11/2556 07:05:44) IP. 103.4.109.xxxxxxx
ความคิดเห็นที่ 4
Mighty useful. Make no mistake, I http://ccqmyexdpd.com">apticerape it.
JayShow email
(29/11/2556 11:16:36) IP. 77.20.150.xxxxxxx
ความคิดเห็นที่ 5
Exetemrly helpful article, please write more. http://vpxebh.com [url=http://tkoviiyhx.com]tkoviiyhx[/url] [link=http://vxramtwchdi.com]vxramtwchdi[/link]
Raul email
(29/11/2556 19:37:11) IP. 68.87.108.xxxxxxx
Total: 6:               
 
    
เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
Fun & Emotion Icon Click here for more.
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้อง
 

สินค้า/บริการ แนะนํา...
หัวจ่ายพลาสติก (ABS Diffuser)
กาวท็อปไทท์
หัวจ่ายแอร์ (Grille)
ถ้วยวัดลม (ฝาตรวจเช็ค) สำหรับท่อกลม
Spiral
 

บริการของร้านค้า
เว็บบอร์ด
บทความ

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.